Proiecte/Evenimente

  • ,START PENTRU ACCEPTARE,, – Proiect de cunoastere si acceptare a dizabilitatii in unitatile scolare, derulat in perioada 26.02-15.06-2018, finantat din fonduri proprii.
  • ,,SAPTAMANA DE CONSTIENTIZARE A AUTISMULUI,, – Proiect de informare, de crestere a nivelului de cunoastere si constientizare a autismului in mediul scolar (26-30 martie 2018, ultima saptamana de cursuri scolare inaintea vacantei sarbatorilor pascale), finantat din fonduri proprii.
  • ,,ȘCOALA DE VARĂ CU COPII ALTFEL,, – Proiect destinat copiilor cu cerinte educationale speciale si parintilor acestora, desfasurat in perioada 20-24 august 2018, finantat din fonduri proprii.
  • ,,SCHIMBARE PRIN ACCEPTARE,, –Program de sprijin pentru integrarea scolara a copiilor cu cerinte educative special, proiect derulat in perioada 01.05-10.11.2018, avand drept scop principal cresterea gradului de intelegerea a dizabilitatii si de acceptare a copiilor cu CES in invatamantul de masa. Proiect cofinatat deConsiliul Judetean Botosani prin Programul anual privind finantarile nerambursabile acordate din fondurile bugetului Judetului Botosani, pe anul 2018, pentru activitati nonprofit de interes general, in conformitate cu Legea 350/2005, domeniul de finantare: Cultura, Educatie şi culte.
  • ,,NE CUNOASTEM DREPTURILE SI OBLIGATIILE,, – Proiect de informare a parintilor (reprezentantilor legali) cu privire la drepturile si obligatiile persoanelor cu dizabilitati, derulat in perioada 01.06-31.10.2018, avand ca scop principal cresterea nivelului de informare asupra drepturilor si oblgatiilor persoanelor cu dizabilitati (copii cu dizabilitati). Proiect cofinantat de Primaria MunicipiuluI Botosani prin Programul anual privind finantarile nerambursabile de la bugetul propriu al UAT Municipiul Botosani, pentru activitati nonprofit – cultura, educatie civica, social, protectia mediului si sport pentru anul 2018, în conditiile prevazute de Legea 350/2005, domeniul de finanare: social.