Drepturile şi obligaţiile persoanelor cu dizabilităţi

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI BOTOŞANI

 • Evaluare si incadrare in grad de handicap, conf.art. 7 alin. 1 lit. a, si art. 8 alin. 1 din Ordin nr. 5.805-1305-1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale
 • In functie de intensitatea afectarii Certificatul de încadrare în grad de handicap se eliberează de pentru fiecare grad în parte: grav, accentuat, mediu şi uşor, conf art.3 alin 4 din Ordin nr. 1306 din 17 noiembrie 2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora
 • Tipurile de handicap sunt: cod 01 – fizic (locomotor); cod 02 – somatic; cod 03 – auditiv; cod 04 – vizual; cod 05 – mental; cod 06 – neuropsihic; cod 07 – asociat; cod 08 – HIV/SIDA; cod 09 – boli rare; cod 10 – surdocecitate
 • Documentele necesare obtinerii certificatului de incadrare in grad de handicap sunt: cerere-tip pentru evaluarea complexă şi încadrarea în grad de handicap; copie a certificatului de naştere al copilului sau a actului de identitate;copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului; ancheta socială; fişa medicală sintetică; certificatul medical tip A5; copii ale documentelor medicale adiţionale; fişa de evaluare psihologică, atunci când este cazul; fişa psihopedagogică; copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare; copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare, atunci când este cazul, conf. art. 44 alin.1 din Ordin nr. 5.805-1305-1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

Copilul cu handicap grav si/sau reprezentantul acestuia au urmatoarele drepturi:

 • dreptul la asistent personal conf. art. 35 alin. 2 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap sau indemnizatie de insotitor conf.art.42 alin.4 si 5 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • dreptul la prestatie sociala conf art.57 alin.1, 5 si art.58 alin. 5 lit. a din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic; conf art.24 alin. 1 si 2 lit. a si b din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul; conf art.23 alin. 1 si 2 lit. a si d din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestri artistice si sportive, conf. art. 21 alin. 3 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • credit cu dobanda suportata din bugetul de stat pentru familia sau persoana care are in intretinere persoana cu handicap grav sau accentuat in conditiile prevazute de art.27 alin. 2 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri natioanale (rovigneta) conf. art. 28 alin1 si 2 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Copilul cu handicap accentuat si/sau reprezentantul acestuia au urmatoarele drepturi:

 • dreptul la prestatie sociala conf art.57 alin.1, 5 si art.58 alin. 5 lit. b din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic; conf art.24 alin. 1 si 2 lit. a si b din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul; conf art.23 alin. 1 si 2 lit. b din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestri artistice si sportive, conf. art. 21 alin. 3 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • credit cu dobanda suportata din bugetul de stat pentru familia sau persoana care are in intretinere persoana cu handicap grav sau accentuat in conditiile prevazute de art.27 alin. 2 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Copilul cu handicap mediu si/sau reprezentantul acestuia au urmatoarele drepturi:

 • dreptul la prestatie sociala conf art.57 alin.1, 5 si art.58 alin. 5 lit. c din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLAŢI ŞI INSPECŢE SOCIALĂ BOTOŞANI

 • Toti copii cu handicap beneficiaza de alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%, conf art 58. alin. 1 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Concediu pentru crestereacopilului in varsta de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap, conf art.2 alin.1 din Ordonanță de urgență nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
 • Concediu pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate, pana la varsta de 7 ani conf. art.31 din Ordonanță de urgență nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
 • Program redus la 4 ore pentru unul din parintii care au in ingrijire un copil cu dizabilitate grava sau accentuata, pana la implinirea varstei de 18 ani a copilului, conf. art. 32 alin. 1 lit. a, b si d si o indemnizatie aferenta conf. art. Art. 32 alin. 5 din Ordonanță de urgență nr. 111 din 8 decembrie 2010privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
 • Stimulent de insertie pentru persoanele care obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 din Ordonanță de urgență nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, în cazul copilului cu handicap, stimulentul de inserție se acordă pana la implinirea de catre copil a varstei de 4 ani, conf. art. 7 alin 1 si alin.2 lit.b din Ordonanță de urgență nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

SPITALUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

 • asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru; conf. art.11 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist; conf. art.11 alin.1 lit.c din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

CASA JUDEŢEANĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BOTOŞANI

 • persoanele cu handicap, familiile acestora sau reprezentantii lor legali au dreptul la toate informatiile referitoare la diagnosticul medical si de recuperare/reabilitare, la serviciile si programele disponibile, in toate stadiile acestora, precum si la drepturile si obligatiile in domeniu, conf art. 9 alin. 2 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare conf. art. 11 alin. 1 lit. a din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • servicii gratuite de cazare si masa pentru copilul cu handicap grav sau accentuat si insotitorul acestuia, in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii, statiuni balnere conf. art.11 alin.1 lit b din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET ŞI BOTOŞANI

 • Preșcolarii, elevii și studenții cu handicap, împreună cu asistențiipersonali și asistenții personali profesioniști, după caz, au dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de învățământ,conf. art.18 alin 2 din Legea 448/2006 privindprotecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si cu respectareaOrdinului nr. 123/2018 pentru aprobarea Metodologiilor privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi șia taberelor pentru preșcolarii, elevii și studenții cu handicap, împreună cuasistenții personali și asistenții personali profesioniști

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BOTOŞANI (compartimentul asistenţă socială din cadrul primăriei de domiciliu)

 • Incheierea contractului individual de munca pentru asistentul personal al copilului cu handicap grav, conf. art.36 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Acordarea salarizarii, stabilirea programului de lucru, a dreptului la concediu de odihna, conf. art. 37 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Acordarea indemnizatiei pentru insotitorul copilului cu gradul grav de handicap conf. art. 43 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

PRIMĂRIA BOTOŞANI (de domiciliu)

 • Locuri de parcare gratuite pentru persoanele cu handicap conf art.65 alin.5 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Card legitimatie pentru locuri de parcare gratuite conf. art. 65 alin.2 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE BOTOŞANI

 • Scutire la plata impozitului/taxa pe cladiri pentru reprezentantii legali ai persoanelor cu gradul grav sau accentuat de handicap, conf. art. 456 alin.1 lit.t din Legea 227/2015 Codul Fiscal
 • Scutire de la plata impozitului/taxa pe terenul aferent cladirii de domiciliu pentru reprezentantii legali ai persoanelor cu gradul grav sau accentuat de handicap, conf. art. 464 alin.1 lit.t din Legea 227/2015 Codul Fiscal
 • Scutire de la plata impozitului pe mijloacele de transport auto pentru reprezentantii legali ai persoanelor cu gradul grav sau accentuat de handicap, conf. art. 469 alin.1 lit.b din Legea 227/2015 Codul Fiscal

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOŞANI

 • Dreptul la educatie si formare profesionala conf art. 6 lit.b Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Acces liber la orice forma de educatie conf. art. 15 si 16 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Suport educational prin cadre didactice itinerante conf art. 51 alin 1 din Legea 1/2011 a educatiei nationale
 • Dreptul la alocatie zilnica de hrana in cazul copiilor cu CES scolarizati, indiferent de forma de invatamant conf. art. 129 alin 1 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, art. 51 alin. 2 din Legea. 1/2011 a educatiei nationale, art.26 alin 1 din Ord.5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educational pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinte educationale speciale integrati în învătământul de masă, anexa 4 din HG 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat, art.26 alin.(1) din Ord. 5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a învătământului special şi special integrat, în cuantumul stabilit prin HG nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
 • Alocatie de hrana majorata cu 50% pentru copilul cu grad de handicap conf. cu art. 129, alin. 3 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BOTOŞANI

 • Evaluarea copilului cu dizabilitati si/sau CES pentru orientarea scolara si profesionala conf.art. 7 alin. 1 lit. b, si art. 8 alin. 1 din Ordin nr. 5.805-1305-1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale
 • Documentele necesare obtinerii certificatului de orientare scolara si profesionala sunt: cerere-tip pentru evaluarea complexă şi orientare scolara si profesionala; copie a certificatului de naştere al copilului sau a actului de identitate;copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal; copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului; ancheta socială; fişa medicală sintetică; certificatul medical tip A5; fişa de evaluare psihologică; fişa psihopedagogică; copie a ultimului certificatului de orientare şcolară şi profesională la reorientare, copie a foii matricole/adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământconf. art. 45 alin.1 din Ordin nr. 5.805-1305-1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale